بانکداری هوشمند

امروزه با توجه به رقابت شدید در صنعت بانکداری برای جلب رضایت مشتری و نیز جذب مشتریان جدید باعث گردیده تحولی در این صنعت پدید آید. استفاده از ابررایانه ها، نرم افزار های جدید، مجازی سازی سرویس های بانکی و نهایتا هوشمند سازی سرویس های بانکی در بالاترین اولویت یک بانک می‌تواند، قرار گیرد. همانگونه که می‌دانید از منظر بانک، کنترل سود و زیان، پیش بینی سرمایه گزاری و اعتبارات، شناسایی نیازمندی های مشتری، مانیتور کردن مشتریان پس از ایجاد سرویس های جدید، رفتارسنجی و اعتبار سنجی مشتریان، مقایسه‌ی بانک با رقبای داخلی و خارجی، کنترل تراکنش های مشکوک و امتیازدهی و وفادارسازی مشتری به صورت آنی، در سیستم های سنتی و قدیمی به هیچ عنوان قابل ارزیابی به صورت کامل وجود ندارد و با توجه به حجم بالای تراکنش های یک بانک، کاربران و مدیران یک بانک نیز، نمی‌توانند از سیستم های سنتی جهت رقابت بهره ببرند.

تألیف {بانکداری هوشند} بدین منظور است که با استفاده از مرکز داده‌ی متمرکز، بررسی اطلاعات با ابزار هوش مصنوعی و پویا سازی سیستم به پیشرفت و توسعه بانک کمک شایانی شود.

در هوشمند سازی بانک ماژول های مختلفی وجود دارد که تمامی این ماژول ها از یک پایگاه داده‌ی متمرکز  بهره می‌برند و استفاده کردن از هوش مصنوعی، امکان تحلیل دقیق اطلاعات و نیز استفاده از نرم افزار های خودیادگیرنده را بوجود می‌آورد.

الگوریتم های داخلی بانکداری هوشمند با توجه به تغییر رفتار بازار، مشتری، بازدهی نواسانات صنایع مختلف، تغییر رفتار کاربران بانک و نیز استفاده کردن از تجارب مدیران گذشته‌ی بانک به صورت خودکار هرروزه به بهبود پردازش و نیز ساخت الگوریتم های جدید اقدام می‌کند.

با توجه به موارد فوق کتابی با عنوان «بانکداری هوشمند» تألیف گردید، که به عنوان مرجعی جهت ایجاد بانکداری هوشمند به کار می‌رود.

هوشمندسازی بانک و نیازی های جدید بازار و مشتریان و کاربران بانک باعث می‌گردد هوشمندسازی بانک متناوبا به روز رسانی گردد و نیز ممکن است بخش های مختلفی به آن اضافه گردد.

لذا این را می‌توان شروعی برای هوشمندسازی بانک تلقی کرد.