مکتب کنزین های جدید و استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

در قرن گذشته علم جدیدی به عنوان علم اقتصاد جهت پیش بینی بازار، عرضه و تقاضا، رفاه عمومی، سیاست گذاری های دولت و بانک مرکزی، پدید آمد.

ابتدای قرن گذشته شناسایی عوامل اقتصادی و پیش‌فرض های اقتصادی به صورت تجربی، توسط دانشمندان آن دوره صورت می‌گرفت. پس از گذشت سالیان و فراز و نشیب های اقتصادی، شناسایی عوامل جدید در اقتصاد، مکاتب مختلف اقتصادی را به وجود آورد. در عصر حاضر روش های محاسبات عددی و استفاده از رایانه و نرم افزار های محاسباتی باعث گردید تحولی در علم اقتصاد بوجود آید. اگرچه شناسایی متغیر های اقتصادی و روابط ریاضی که اقتصاد را از حالت تجربی به یک علم قابل اتکا تبدیل کرد نیز از عوامل پیشرفت علم اقتصاد است.

در آخرین روش ها و متدهایی که اقتصاد دانان از آن استفاده می‌کنند، مکتب کنزین های جدید و استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است.

علاقه‌مند هستم که بتوانم یافته های جدیدی را با استفاده از علم جدید اقتصاد بر پایه فناوری اطلاعات به دست آورم.