علایق مطالعاتی

در قرن گذشته علم جدیدی به عنوان علم اقتصاد جهت پیش بینی بازار، عرضه و تقاضا، رفاه عمومی، سیاست گذاری های دولت و بانک مرکزی، پدید آمد. ابتدای قرن گذشته شناسایی عوامل اقتصادی و پیش‌فرض های اقتصادی به صورت تجربی، توسط دانشمندان آن دوره صورت می‌گرفت. پس از گذشت سالیان و فراز و نشیب های...

همانگونه که میدانیم در طی قرن گذشته که اقتصاد بصورت علم نوین مطرح گردید دارای فراز و نشیب‌های فراوانی گردیده است. مکتب های گوناگون و نظرات مختلف اقتصادی حاکی از رشد چشمگیر علم اقتصاد و پیشرفت دانشمندان در این حوزه بوده است. اگر چه بارها نظریه پردازان اقتصادی نتوانسته اند به کلیات عوامل...

با توجه به اهیمت تأثیر شوک­های خبری در اقتصاد، میتوان این نوع شوک­ها را از دو منظر مورد ارزیابی قرار داد : در این تحقیق ، نخست شناسایی شوک­ های خبری و سپس تأثیرگذاری شوک­های خبری بر متغیرهای اقتصاد و سیاست­های پولی براساس الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت ....

در علم مدیریت مالی و صنعت بانکداری توجه به کیفیت خدمات بانکی از اولویت های مؤسسات مالی و بانک‌ها می‌باشد. لذا تحقیقی در بررسی مدل جامع کیفیت خدمات بانکی که از سوی مجمع جهانی بانکداری و بانک توسعه جهانی مورد توجه قرار گرفته بود، صورت پذیرفت. در ابتدا ۹ عامل موثر در برآورد کیفیت خدمات بانکی...

از جمله ارکان موثر هستی بخش به جهان متحرک را می‌توان نور و صوت در نظر گرفت که از نظر تاثیر گذاری برتری‌های فراوانی را برای نور قائل هستیم. نور دارای ماهیتی دوگانه است که بر حسب موقعیت به سادگی امکان تغییرپذیری دارد (ماهیت موجی و ماهیت ذره ای). که اهم کاربری در این مبحث متعلق به خاصیت ذره...

امروزه با توجه به رقابت شدید در صنعت بانکداری برای جلب رضایت مشتری و نیز جذب مشتریان جدید باعث گردیده تحولی در این صنعت پدید آید. استفاده از ابررایانه ها، نرم افزار های جدید، مجازی سازی سرویس های بانکی و نهایتا هوشمند سازی سرویس های بانکی در بالاترین اولویت یک بانک می‌تواند، قرار گیرد....

یکی از مباحث مهم در صنعت بانکداری ، بانکداری شرکتی شده است. نیازهای یک شرکت بسیار متفاوت از بانکداری رایج است ،توجه به بخش حسابداری شرکت با سطح دسترسی خاص و دسترسی ماموران خرید شرکتها و دیگر سرویسهاو نیازمندیهای آنان از اصول بانکداری شرکتی است. بانکداری شرکتی را باید به دو بخش شرکتهای کوچک...

سیاستهای پولی در نظام بانکی یک کشور یکی از دلایل اصلی توسعه و یا عدم توسعه کشورهاست. بانکداری به عنوان یک صنعت خیلی مهم و اساسی در این سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. توسعه این صنعت نه تنها به بحث نگهداری پول و دادن تسهیلات محدود نشده بلکه بانکها و موسسات پولی و مالی سرویسهای...